Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.voordeligst.nl. Door het bezoeken van deze website en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

voordeligst.nl doet haar uiterste best om te allen tijde zorg te dragen voor het goed functioneren van de website. Echter, Voordeligst.nl kan niet volledig garanderen dat de website te allen tijde functioneert of bereikbaar is. Voordeligst.nl neemt dan ook afstand van eventuele aansprakelijkheid als enige schade het gevolg is van het niet optimaal functioneren van of het niet optimaal bereikbaar zijn van de website.

Informatie van deze website&informatie van derden

Voordeligst.nl geeft de hoogste prioriteit aan de verzorging en invulling van haar website en de samenstelling daar van. Ondanks de zorg die Voordeligst.nl besteedt aan de correcte invoer van gegevens van producten door derden en alle andere informatie op deze site, kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is waardoor Voordeligst.nl dan ook geen garantie op getoonde gegevens kan geven. Voordeligst.nl.nl kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden van informatie die eventueel op de website aanwezig zijn. Gebruikers en/of bezoekers van Voordeligst.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op de website zijn gepubliceerd, noch kan de consument rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die tot stand komt uit de informatie die op deze website wordt aangeboden. Mocht u vragen hebben of twijfelen aan de juistheid van gegevens met betrekking tot producten die u op de website aantreft kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres [email protected]. Wij zullen de gegevens voor u controleren bij de aanbieder van het product en de juiste gegevens aan u terug koppelen. Voordeligst.nl bevat (hyper)links en verwijzen naar websites van derden. De producten die aangeboden worden zullen u middels een link doorlinken naar de aanbieder van het product. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Voordeligst.nl niet geverifieerd en de verwijzing betekent niet dat allins.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Voordeligst.nl geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid over het functioneren van de websites of de informatie die u op de websites aantreft.

Uitsluiting van aansprakelijkheid&geen advies

Voordeligst.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële- of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij een onafhankelijke vergelijkingswebsite zijn wat betekent dat wij geen advies geven en ook geen hoge vergoedingen ontvangen om uw keuze te beinvloeden. Wij tonen u de beste deals die passen bij uw ingevulde gegevens en wensen. Wij ontvangen een vaste vergoeding voor het tonen van de verschillende aanbieders op deze website. Het is niet zo dat als wij aanbieder X bovenaan de zoekresultaten plaatsen, dat wij hier dan een hogere vergoeding van ontvangen. U kunt er dus van uit gaan dat de volgorde van de zoekresultaten alleen is gebaseerd op uw wensen en gegevens. Daarnaast zijn wij te allen tijde niet aansprakelijk voor producten die u afsluit op de website van de aanbieder. Wij fungeren als vergelijkingswebsite die aanbieders weergeeft maar zodra u doorlinkt naar een website van dee aanbieder is Voordeligst.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hieruit voort komen.

Persoonsgegevens

U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief die u via uw e-mailadres kunt ontvangen. De gegevens die u hier voor invult worden door Voordeligst.nl opgeslagen in een database en zullen uitsluitend gebruikt worden voor het periodiek versturen van een nieuwsbrief waarin bijvoorbeeld acties, nieuwe producten, nieuws en trends vanuit de markt worden vermeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres of andere persoonlijke gegevens. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het ‘help’ menu van uw browser of kijk op de handige uitleg van de consumentenbond.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Voordeligst.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is goed te vermelden om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.