» » Dit is waarom je energierekening per 1 juli is gestegen

Dit is waarom je energierekening per 1 juli is gestegen

Geplaatst in: Huis & Tuin | 0

Verhoogde energierekening

Vanaf 1 juli zal ook jouw energierekening hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen. Wat op zich opmerkelijk te noemen is aangezien de kosten voor energie omlaag zijn gegaan… Om verdere verwarring te voorkomen, leggen we je precies uit wat de aanleiding is van de stijgende kosten voor je energierekening.

Doordat afgelopen winter relatief warm was vergeleken met het jaar er voor, zijn de kosten voor gas en licht een stuk gedaald. Daarentegen zijn de leveringskosten en energiebelastingen significant gestegen. De grootste prijsstijging zien we terug in de vaste leveringskosten (gemiddeld 22%).

Dit resulteert in een energierekening die onderaan de streep duurder uitvalt dan dat je gewend bent. Een gemiddeld gezin zou ongeveer € 82 besparen door de lagere kosten voor energie, maar zal per saldo nu toch meer betalen door de overige verhogingen. Verwacht wordt dat dit ongeveer € 250 zal bedragen op jaarbasis per huishouden.

Opbouw van je energierekening

1) Leveringskosten

Dit zijn de kosten die direct gekoppeld zijn aan je energieleverancier. Bestaande uit geleverde producten en vaste leveringskosten. Hoeveel je hebt verbruikt aan gas en elektriciteit zijn de geleverde producten. Je hebt de keuze om dit tarief vast zetten of kiezen voor een variabel tarief. Daarnaast heb je ook te maken met vaste leveringskosten. Dit is een vast tarief, dat ongeacht hoeveel je hebt verbruikt het afgelopen jaar, altijd betaald dient te worden.

2) Belastingen

Zoals bij eigenlijk alles in het leven, die je ook in dit geval belasting te betalen. Je betaalt namelijk energiebelasting voor iedere kWh aan elektriciteit die je hebt verbruikt. Dit geldt tevens voor het aantal m3 aan gas dat je hebt gebruikt. Deze belastingen worden betaald aan de overheid en niet aan je energieleverancier.

Energie wordt door de overheid gezien als basisbehoefte. Dit is de reden dat iedereen een tegemoetkoming krijgt vanuit de staat. Dit is op dit moment (2019) een bedrag van € 257,54. Dit wordt verminderd op je uiteindelijke energiebelasting die je dient te betalen.

Om investeringen in duurzame energie te stimuleren is de Opslag Duurzame Energie (ODE) door de overheid ingevoerd. Hiermee wilt het de productie van duurzame energie bekostigen. Deze kosten worden door elke Nederlander betaald via hun energierekening.

Uiteraard betaal je ook de welbekende 21% belasting op alle kosten die reeds zijn beschreven.

3) Netwerkkosten

Dit zijn de kosten die je energieleverancier dient te betalen aan de netbeheerder. Deze kosten zijn regiogebonden en zijn kosten die iedereen dient te dragen.

4) Energiekosten

Het bedrag dat je iedere maand betaalt voor je energie is het voorschotbedrag. Dit is afgestemd op je energieverbruik van het jaar er voor.

Het totaal bedrag op de jaarafrekening, maakt duidelijk of het betaalde voorschotbedrag overeenkomt met het daadwerkelijk verbruik. Het bedrag dat wordt aangegeven, dien je dan vervolgens nog te betalen. Mocht je minder hebben verbruikt dan verwacht, dan zul je het verschil alsnog terug ontvangen.

Het nieuw voorschot bedrag, geeft een hernieuwde inschatting voor het energiegebruik dat wordt gebruikt voor het nieuwe jaar. Hier zal het voorschotbedrag voor het nieuwe jaar aan worden aangepast. Berekeningen worden altijd gemaakt aan de hand van de data over het afgelopen jaar.